Peerke & Richard

2011

In 2011 waren Peerke Kortekaas en Richard Advocaat verenigd in team “Dirty Niners” de winnaars.

Het deelnemersveld was dit jaar explosief gestegen, in vergelijking met 2010 was het zelfs verdubbeld. Dit kwam vooral doordat een aantal leden van mountainbikeclub Dirty Hill de Transhoek hadden “ontdekt”.  Er is door Peerke en Richard een serieuze poging gedaan om de THCT te kraken door drie kwartier eerder te finishen dan dan er in 2008 werd gestart met de laatste ronde.

Sponsors

Volg ons op Facebook